Neurosjukvård, Rehabiliteringsmedicin, Psykiatri samt Processorienterat ledarskap

Aktuella kurser inom Neurosjukvård

Följande uppdragsutbildningar ges eller kan ges vid Uppdragsutbildningar inom Neurosjukvård, Rehabiliteringsmedicin, Psykiatri samt Processorienterat ledarskap.

Utbildningar 7,5 hp

 • Epilepsi hos barn och vuxna
 • Hjärntumörer
 • Multipel Skleros
 • Neuromuskulära sjukdomar
 • Psykiatrisk och somatisk problematik hos vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar
 • Neuropsykologi i teori och praktik
 • Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism
 • Perspektiv på neurosjukvård
 • Traumatiska hjärnskador
 • Traumatiska ryggmärgsskador
 • Vård- och stödsamordning för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar
 • Bilkörningsförmåg vid neurologisk sjukdom och hjärnskada

Utbildningar 15 hp

 • Akut neurosjukvård
 • Stroke - ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv
 • Rättspsykiatrisk vård och rehabilitering: Innehåll och kvalitet
 • Processorienterat ledarskap i förbättringsarbete
 • Implementering och handledning av samverkansmodellen i vård-och stödsamordning för vuxna med psykisk funktionsnedsättning
 • Rehabiliteringsmedicin

Övriga utbildningar

 • Komplexa behov vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och missbruk
 • Klinisk uppdatering Stroke (Väst-KuST)
 • Strokrehabilitering utanför sjukhuset

Adress: 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Utvecklingsenheten Neurosjukvården
Per Dubbsgatan 14, plan 5 och 6 
413 46 Göteborg

Kontakt: 

Mats Tullberg

Överläkare

Hanna Persson

Fysioterapeut, sjukgymnast
Telefonnummer

Lovisa Seleskog

Intensivvårdssköterska
Telefonnummer