Undervisningsfilmer

Filmerna kan upplevas som obehagliga.

Functional Anatomy of the Hand - Drs. Robert Chase and William White 

 

Undersökningsteknik

Undersökning av Plexus Brachialis Muskelstatus

Vägen till operation - Råzan Ali, ST-läkare

 

Enstaka suturer på patient (2 filmer)

 

 

Enstaka sutur

 

Liggande madrass

 

Fortlöpande sutur

 

Intracutan sutur

Ligaturknop

Fingerskena

Tumskena

Radiusskena

Scaphoideum plastgips

Uppsågning scaphoideum plastgips

Transport finger amputation


Senast uppdaterad: 2018-09-25 12:19