AMLS - Advanced Medical Life Support

Advanced Medical Life Support är en kurs för att lära sig hur man identifierar, åtgärdar och handlägger akut sjuka patienter. Med ett systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt, tränas en standardiserad metod för säkert ta hand om den akuta patienten.

Kursen vänder sig till läkare och sjuksköterskor som arbetar med akut sjuka patienter.

Kursens övergripande mål:

  • Identifiera och åtgärda direkta livshot enligt ABCDE
  • Undersöknings- och intervjumetodik för att inkludera/exkludera möjliga diagnoser utifrån symtombild.
  • Formulera en arbetsdiagnos och behandla enligt lokala direktiv utifrån kompetensnivå
  • Förstärkning av teamarbetet runt en patient

Kursinnehåll:

Kursen hålls under två dagar och består av interaktiva föreläsningar samt praktiska stationsövningar med scenarioträning. Kursdeltagare examineras genom skriftligt och praktiskt prov.

Kurspris:

7000:- (plus moms)

Höstens kurser 2019

  • Vecka 43, 23-24 oktober

Anmälan: 

Ansök kursen här 

Kontakt: 

Patric Antonsson

Sjuksköterska, specialfunktion
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-04-05 13:10