Kursansökan AMLS

Kursdatum:
Plats:Lindholmen
Manual skickad till arbete eller bostad:
Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Adress bostad:
Postnummer och ort:
Telefon bostad:
Telefon arbete:
Arbetsplats och adress:
Postnummer och ort: (arbete)
E-post:
Arbetar inom område:
Yrkeskategori:
Specialitet / VUB
Betalningsansvarig person:
Faktureringsadress:
Postnummer och ort:
Ansvarsnummer (inom SU):
Kurspris:7000 kr (plus moms)
Anmälan är bindande och jag ansvarar för att formuläret är korrekt ifyllt.


 

Senast uppdaterad: 2018-04-20 14:44