Behandling

Psykologisk behandling på PMU

Psykologerna på PMU erbjuder utredning, bedömning och behandling av utmattningssyndrom. Behandlingen är inriktad på att patienterna ska få större förståelse för psykologiska processer som bidrar till stress och utmattning.

Behandlingen bedrivs både i grupp och individuellt och psykologerna arbetar utifrån ett brett psykologiskt perspektiv för att möta patienternas olika behov.

Psykologerna är också involverade i patient- och anhörigutbildningar.

Fysioterapi individuell behandling

Möjligheter finns till kortare individuell behandling.

Innehåll i den individuella behandlingen motsvarar den i gruppen men är mer individanpassad. Kroppskännedom, psykoedukation och stöd till fysisk aktivitet.

Mål: att klara gruppbehandling alternativ stärka bedömning av vårdnivå

Efter perioden i behandlingsgrupp finns vid behov möjlighet till fortsatt gruppbehandling hos fysioterapeut – till exempel fortsatt kroppskännedom, mindfulness- och avspänningstekniker.

Mål: att konsolidera målen från gruppbehandlingen, att bibehålla funktion när kraven ökar i rehabiliteringen, exempelvis vid arbetsträning.