Remissgången till PMU

Remiss från primärvården kan gå direkt till PMU om primärvården har behandlat patienten enligt RMR och det finns dokumenterad psykiatrisk samsjuklighet där ansvaret för samsjukligheten ligger hos primärvården (i regel ångest/depression).

Vid misstanke om samsjuklighet av sådan dignitet där ansvaret förmodligen kommer ligga hos psykiatrin och inte är utredd ska remissen gå till psykiatri öppenvård där patienten bor för bedömning och behandling av samsjukligheten innan remiss skickas till PMU

PMU har tidsbegränsade insatser där patient remitteras tillbaka igen till remittent efter avslutad insats. 

Remiss till PMU ska innehålla

 

 

Alla remisser skall skickas till Remissportalen Psykiatri Sahlgrenska. Förväntad remissbekräftelse från oss är mellan 2-3 veckor.