24-timmars blodtrycksmätning

Senast ändrad 2018-02-15 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid utredningar då vill man följa blodtrycket under 24 timmar t.ex. vid högt blodtryck (hypertoni), ibland uppföljning efter behandling, vid svårigheter av att ställa in rätt behandling och yrselbesvär pga ev för lågt blodtryck.

Före undersökningen

Tänk på att INTE ha för åtsittande kläder på överkroppen och ta med ett skärp/bälte om du vill ha ditt egna att hänga bandspelaren på.

Så går det till

En blodtrycksmanschett fästes runt vänster (eller höger arm) och ansluts till en monitor som du bär i ett bälte runt midjan eller hängande runt halsen. Den skall du ha på dig under ett dygn. Blodtrycket mäts var 20:e minut dagtid och var 30:e minut nattetid. När mätningen påbörjas och manschetten pumpas upp släpp ner armen och stå eller sitt stilla. Ibland kan apparaten inte känna av trycket och pumpar då upp ytterligare en gång.

Efter undersökningen

Dagen efter mätningen kopplas blodtrycks-utrustningen av. Du kan inte få något besked om mätningen förrän ansvarig läkare på mottagningen meddelar dig resultatet efter det att analysen är gjord.

Komplikationer och risker

Om manschetten vrider sig kan man behöva vrida den rätt igen, annars känner den inte av blodtrycket.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver 24-timmars blodtrycksmätning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.