24-timmars pH-mätning i matstrupen

Senast ändrad 2018-02-15 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Detta är en undersökning som visar om det förekommer reflux av magsaft i matstrupen. Vi använder två olika mätmetoder, den ena mäter enbart surhetsgraden och den andra mäter både surhetsgrad och vätsketransport i matstrupen. Beroende på symtombild väljs den metod som är mest lämplig. Förberedelser och tillvägagångssätt är identiska för båda mätmetoderna.

Före undersökningen

Inför undersökningen skall du ha fastat. Det betyder att du inte ska ha ätit eller druckit under minst 6 timmar före undersökningen. I de flesta fall skall syrahämmande läkemedel sättas ut en vecka innan undersökningen.  

Så går det till

Dag 1: I samband med undersökningen bedövas näsan med en lokalbedövande gel. Därefter förs en smal slang ner via näsan till matstrupen för att undersöka hur matstrupen arbetar och för att ta reda på var pH-mätningsslangen ska placeras. För mer information om denna del av undersökningen var vänlig läs information om Undersökning av Matstrupens rörelsemönster. PH-mätningsslangen förs ner på samma sätt som enligt ovan och tejpas sedan vid näsan. Slangen kopplas till en bandspelare som registrerar surheten i matstrupen under 24 timmar. Du får också med dig ett dagboksblad där du ska skriva ner när du intar dina måltider och eventuella symtom. Under undersökningsdygnet ska du försöka äta, dricka och leva som vanligt, dvs utföra de aktiviteter som du normalt skulle ha gjort. Observera att det inte går att duscha under undersökningsdygnet då du är kopplad till en bandspelare. Du kan känna ett milt obehag av slangen i näsan och svalget.

Dag 2: Dagen efter, 24 timmar senare, får du komma tillbaka till oss för borttagning av slangen och genomgång av dagboken.

Första dagens undersökning på Mag-Tarmlab tar ca 1,5 timme. Besöket dag 2 tar ca 15 minuter.

Efter undersökningen

De flesta mår som vanligt men man kan uppleva en lätt skavande känsla i näsan och svalget vilket dock är övergående inom det närmaste dygnet efter att hela undersökningen är avslutad. När hela undersökningen är avslutad kan du också äta dina läkemedel som vanligt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver 24-timmars pH-mätning i matstrupen är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.