ADL-träning

Kallas också Personlig vård, Aktiviteter i det dagliga livet

ADL betyder Aktiviteter i Dagliga Livet. ADL-träning innebär just träning av vardagliga aktiviteter så som personlig hygien, städning, tvätt och matlagning.

Så går det till

ADL-träningen anpassas efter ditt sjukdoms- eller skadetillstånd och fokuserar på två huvudområden:

  • ADL-personlig vård så som personlig hygien och att klä på sig
  • ADL-boendeaktiviteter så som att bädda, laga mat och inköp.

Vid behov av ADL-träning kan du få träffa en arbetsterapeut på din avdelning som pratar med dig om hur du har klarat dig tidigare och vad som är svårt just nu.
Ni träffas sedan vid en avtalad tid - oftast på morgonen, för att se hur du klarar din personliga vård.

Ni kan sedan om behov finns komma att träna påklädning, toa- eller duschsituation, köksaktiviteter eller de aktiviteter du har som mål att klara utföra självständigt.

Efter behandlingen

Efter ADL-träningen är målet att du ska ha ökat din självständighet i vardagsaktiviteter.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver ADL-träning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

ADL-träning ingår i tema Tema arbetsterapi