Aktiviteter för unga med cancer

Senast ändrad 2018-02-15 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

På Sahlgrenska sjukhuset finns sedan september 2015 en aktivitetskoordinator som arbetar med unga vuxna cancerdrabbade individer mellan 16-30 år på plats. Aktivitetskoordinatorn har även ansvar för anhöriga som är mellan 16-30 år till individer som är cancerdrabbade. Tjänsten har blivit till genom ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och den ideella organisationen Ung Cancer.

Aktivitetskoordinatorn är utbildad socionom och har inget medicinskt ansvar utan har fokus på det psykosociala och uppdraget är att förbättra sjukhusvistelsen för unga vuxna cancerpatienter genom att aktivera dem och uppmärksamma deras individuella behov. Det kan vara att hålla i myndighetskontakter åt den enskilda individen, hjälpa till med att söka stipendium, se på film tillsammans med den enskilde, anordna tv-spelsturneringar eller andra liknande saker. Den enskilde individens behov styr helt.

Aktivitetskoordinatorn har en egen budget som möjliggör att ordna med fika för patienterna, informera om verksamheten över en lunch eller andra saker som efterfrågas.

Aktivitetskoordinatorn för inga journaler och har inget kontor utan rör sig på sjukhuset och alla avdelningar där man som ung vuxen cancerdrabbad kan befinna sig. 

Alla unga vuxna cancerpatienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Östra Sjukhuset är välkomna att kontakta honom. Detta gäller även anhöriga som är mellan 16-30 år till cancerdrabbade.

Hans kontaktuppgifter är: E-postadress eller 072-333 69 25.

 

För mer information kring aktivitetskoordinatorn läs gärna mer på följande länkar:

http://www.ungcancer.se/markus-ar-landets-forste-aktivitetskoordinator

https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2837909-projekt-ska-aktivera-unga-med-cancer

http://www.expressen.se/gt/sjukhusets-satsning-for-unga-cancersjuka/

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/11/04/han-ska-bista-unga-cancersjuka-i-vardagen/

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Aktiviteter för unga med cancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Aktiviteter för unga med cancer ingår i tema Tema cancer