Akut leukemi

Senast ändrad 2018-02-15 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Akut leukemi innebär att de vita blodkropparna i benmärgen tillväxer och orsakar påverkan på blodvärden. Blodbrist är vanligt förekommande, antalet vita blodkroppar kan vara högt eller lågt, och blodplättarna (trombocyter) är ofta låga. Symtom på akut leukemi kan vara abnorm trötthet, feber, ökad blödningsbenägenhet (näsblod, tandköttsblödning, blåmärken, ökade menstruationer etc), allmän klåda, svettningar eller svårbehandlad infektion. Diagnosen ställs med benmärgsprov och blodprover. Man vet inte vad som orsakar akut leukemi men det finns vissa miljöfaktorer som innebär en ökad risk.

Behandlingsalternativ

Behandling av akut leukemi har oftast en botande målsättning, även om behandlingsresultaten beror på exakt vilken leukemityp det gäller och fr.a. patientens ålder - ju äldre, desto sämre chans till bot. Behandling av akut  leukemi är kombination av olika cellgifter som ges flera dagar i sträck, för denna behandling läggs man in på avd 141. Behandlingen upprepas flera gånger till dess maximala effekt uppnåtts, som regel tar detta 4-6  månader. Om patienten inte är för gammal eller har andra sjukdomar kan det bli aktuellt med allogen stamcellstransplantation direkt efter första kurerna, ibland vid återfall. För den lite äldre patienten finns emellertid också mildare behandling att erbjuda vid återfall, men prognosen är då givetvis sämre. Det finns rätt stora variationer i hur det går, och varje patient skall ha individualiserad information.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Akut leukemi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Akut leukemi ingår i tema Tema hematologi