Allergisk chock - anafylaxi

Kallas också anafylaktisk chock

Allmänt

Anafylaxi karakteriseras av att flera organsystem är involverade och det inkluderar alltid en andningspåverkan, blodtrycksfall som kan leda till medvetslöshet och/eller kraftig allmänpåverkan. Vanligt är också kliande utslag, rodnad och svullnader från hud, munhåla, svalg samt kräkningar, buksmärtor och diarré.

En allergisk anafylaxi orsakas vanligen av substanser som man förtär (födoämnen eller läkemedel), eller som kommer in i kroppen via stick/injektion (insektsstick, läkemedel). Anafylaxi pga insekter ses i Sverige endast vid geting- och bistick.

De vanligaste anafylaxiutlösande födoämnena hos små barn är ägg och mjölk. Jordnötter och trädnötter är vanligare hos äldre barn och vuxna.

Symtomen debuterar vanligtvis efter några minuter upp till en timme (maximalt några timmar) efter allergenkontakt. 

Alltid vid misstanke om anafylaxi:   Larma 112

Så ställs diagnosen

Grundläggande är sjukhistorien. Blodprover, pricktest och/eller provokationer komplettera utredningen.

 

 

Behandlingsalternativ

Akutbehandling av anafylaxi

  • Intramuskulär injektion av adrenalin (t.ex i form av autoinjektor så kallad "adrenalinpenna") tidigt i förloppet är den absolut viktigaste åtgärden
  • Vid andningsbesvär är astmabehandling viktig
  • Kroppsläge beroende av symtom. Sittande vid andningssvårigheter, annars liggande med höjd fotända

 

Övriga åtgärder 

Elimination: den enda effektiva åtgärden är att undvika ämnet som utlöste reaktionen.

Personer som efter ett stick av geting eller bi har reagerat med en anafylaxi och där utredning visar en antikroppsförmedlad allergi mot respektive gift, ska erbjudas allergivaccination.

läs mer: http://sffa.nu/Webbsidor/Diverse/2014_SFFA_Anafylaxi.pdf

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Allergisk chock - anafylaxi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Allergisk chock - anafylaxi ingår i tema Tema akutsjukvård