Alopecia areata

Kallas också Fläckvis håravfall

Alopecia areata är en autoimmun sjukdom vilket innebär att kroppens immunsystem attackerar sin egen vävnad och låter hårsäckar gå in i vilostadiet varvid håret faller av. En utlösande faktor till denna reaktion kan vara stress eller en allvarlig infektion, men ofta finner man ingen bakomliggande orsak. Sjukdomen är inte fysiskt skadlig men kan vara mycket psykiskt påfrestande. Håravfallet drabbar 0,1-0,2% av alla människor, lika ofta män som kvinnor. Ofta drabbar det unga och annars friska personer, men håravfallet kan debutera närsomhelst i livet. Det är större risk att drabbas om man har en släkting med alopecia areata. Håravfallet är oftast fläckvis och lokaliserat till hårbotten eller skägget men kan förekomma var som helst på kroppen där det finns hår. Generellt kan man säga att ju mer hår man tappar desto större är sannolikheten att det ej växer tillbaka. Det är sällsynt att tillståndet leder till totalt håravfall.

Behandlingsalternativ

Ofta återkommer hårväxten av sig själv efter ett tag men det kan ta flera månader. Det finns dessvärre ännu ingen varaktigt fungerande säker behandlingsmetod vid bestående håravfall. Vid kraftigt håravfall som ej går att täcka med det egna håret kan man ha rätt till hårersättning såsom exempelvis peruk.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Alopecia areata är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.