Alternativa styrsätt

Senast ändrad 2018-02-15 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utredning och utprovning av alternativa pek- och styrsätt till dator eller kommunikationshjälpmedel kan göras på DART. Utredningen går till på samma sätt som vid en Kommunikationsstödsutredning på DART. Om det är svårt eller omöjligt att peka på ett kommunikationshjälpmedel eller styra sin dator med den vanliga musen eller tangentbordet finns möjlighet att använda sig av alternativa pek- och styrsätt. Det kan handla om att styra en dator eller kommunikationshjälpmedel med manöverkontakter, med alternativa musstyrningar som joystick, rullboll eller huvudmus. Det kan också handla om att peka på ett kommunikationshjälpmedel med en peklampa om det är svårt att peka med handen eller en annan kroppsdel. Kanske måste kommunikationshjälpmedlet användas genom att man kan blickpeka på olika val.  

Före undersökningen

För att en utredning av alternativa styrsätt på DART ska ske behöver vi en remiss. Ofta är det en arbetsterapeut som skickar remissen. Innan man kommer till DART för att prova olika alternativa styrsätt bör den som skickar in remissen gjort en översyn av sitt- och arbetsställning. Kanske behöver rullstolen eller arbetsstolen justeras eller bytas för att man ska kunna sitta så stabilt och bra som möjligt.

Så går det till

Efter ett planeringsmöte, där man kommer överens om vad som ska provas, kommer man till DART vid något eller några tillfällen, för att prova ett eller flera alternativa pek- och/eller styrsätt.

Efter undersökningen

Då man kommit fram till vilket styrsätt som fungerar bäst kan den ansvariga, oftast arbetsterapeuten i teamet hemma, förskriva det som hjälpmedel. Den person eller verksamhet som skickat remissen till DART är ansvarig för hjälpmedlet.  Hjälpmedelscentralen tar emot beställning av hjälpmedlet och levererar det.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Alternativa styrsätt är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.