Amningsnedläggning

Information till dig som inte ska amma

När man fött barn eller avbrutit graviditeten så startar mjölkproduktionen. Det blir en ökad genomblödning i brösten som kan leda till svullna och spända bröst under någon eller några dagar. Oftast sker detta någon gång mellan 2-5 dagar efter förlossningen/avbrytandet. Om amningen aldrig påbörjas så sinar mjölken successivt och besvären försvinner efter ungefär 1 vecka. Detta kan i vissa fall vara smärtsamt och man kan även få symtom som vid en begynnande förkylning med lite feber. Det går vanligtvis över efter något dygn.

Det tar ungefär lika lång tid att stoppa/avsluta mjölkproduktionen med eller utan medicinering. Vid medicinering är besvären från brösten med ömhet och svullnad oftast mindre uttalade 3-4 dagar efter förlossningen, men hos en del kan svullnad och ömhet i brösten istället komma senare, efter 9-10 dagar.

 

Så går det till

Vid läkemedelsbehandling

Då man överväger tablettbehandling sker det i samråd med läkare och man kan då få ytterligare information. Det finns två olika mediciner som används i samband med att mjölkproduktionen skall förhindras eller avslutas.

Tablett Dostinex - 2 tabletter tas som en engångsdos inom 24 timmar efter födelsen eller avbrytandet av graviditeten. Det är ett långverkande läkemedel och därför lämpligt om det redan är klart att amning inte är aktuellt. Vanliga biverkningar för Dostinex är lågt blodtryck, yrsel och huvudvärk.

Tablett Pravidel – 2 tabletter tas dagligen morgon och kväll under 14 dagar och vid behov längre. Om det blir aktuellt att återuppta amningen så kan man avbryta behandlingen och börja amma direkt. Vanligaste biverkningen för Pravidel är illamående. Det finns en del allvarliga men sällsynta biverkningar för dessa läkemedel.

Egenvård

Det kan kännas skönt med en stadig bh som sitter åt, men inte klämmer, tills brösten är mjuka igen.

Vid smärta och svullnad medicinera med ibuprufen 400 mg 3 gånger dagligen (exempelvis Ibumetin, Ipren, Alinidrin) komplettera med paracetamol 500 mg 2 tabletter 4 gånger dagligen (exempelvis Panodil, Alvedon) om du är i behov av ytterliggare smärtlindring.

En del kvinnor upplever minskad svullnad och lindring vid kylning av brösten med exempelvis "Cold pack" (kylpåse) eller kylskåpskalla vitkålsblad. Andra tycker att värme på brösten såsom ull- eller fleeceinlägg ökar välbefinnandet.

En varm dusch över brösten kan lindra och eventuellt kan lite mjölk läcka vilket lättar på trycket.

Om bröstet är mycket spänt kan en liten mjölkmängd mjölkas ut för hand för att "lätta på trycket". Undvik för mycket stimulering eftersom det kan öka mjölkproduktionen.

 

Komplikationer och risker

När ska man kontakta sjukvården

Vid kvarvarande feber > 37,9 i mer än två dygn och konstant svullnad och smärta som inte avtar kontakta sjukvården.

Kontakt

Vid behov av rådgivning vänder du dig i första hand till din BVC.

Vid akuta problem kan du vända dig till: Amningsmottagningen, Östra Sjukhuset som har öppet måndagar, torsdagar och fredagar. Telefontid är kl 08.00 - 12.00 på tfn: 031-343 59 89

Nattetid och sen kväll vänder du dig till förlossningsvården tfn: 031-343 12 50.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Amningsnedläggning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Amningsnedläggning ingår i tema Tema förlossning