Amningsobservation

Kallas också Amning

Vid en amningsobservation ser man hur amningen fungerar.

PÅ BB följer vi en modell som vi kallar Virpis amningsmodell. Virpi Saastamoinen är amningsbarnmorska från Karolinska sjukhuset som har utarbetat en amningsmodell i 10 steg.

1. Samspelet mellan mor och barn

2. Barnets amningssignaler / sugbeteende, före, under och efter amningen

3. Mors amningsställning, avslappnad och bekväm

4. Barnets läge vid bröstet, vänd mot mamamn, huvud och kroopp i rät linje, huvudet bakåtlutad.

5. Barnets tag om bröstet, sugteknik, stort gap, tungan ner, taget om vårtan, håler kvar, suger nutritivt, antal sug och svälj.

var uppmärksam på barn som inte får ett tillräckligt tag om bröstet.

Smärtsam amning är första tecknet på amningsproblem 

6. Mammans utdrivningsreflex Hennes upplevelse av utdrivningsreflexen 

7. Brösten före och efter amningen Mamman kan själv bedöma 

8. Bröstvårtans form före och efter amningen Mamman kan själv bedöma, 

9. Mammans upplevelse av amningen

Fråga: Hur känns/ kändes amningen?

Det är mammans upplevelse, bröstvårtans form och barnets beteende efter amningen som är det avgörande för en fungerande amning, inte hur personalen eller andra tycker att det ser ut!

Vid smärtsam amning görs en bedömning av hur smärtan känns och hur svår den är både före och efter amningen. 

10. Barnets beteende efter amningen.

Mammans tolkning av barnets beteende efter amningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Amningsobservation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Amningsobservation ingår i tema Tema förlossning