Analcancer

Analcancer är en ovanlig cancerform, i Sverige är det varje år mindre än 100 nya fall. Sjukdomen är vanligast bland kvinnor, ofta äldre. De flesta kan botas med behandling. Analcancer kan orsakas av ett virus (HPV) som vanligen smittar genom sexuell kontakt, men i många fall kan man inte fastställa någon orsak till sjukdomen.

Så ställs diagnosen

Det som gör att patienten uppsöker läkare är blödning, ihållande klåda eller smärta kring anus eller att man känner en knuta. Läkaren inspekterar och känner med ett finger i analkanalen. Visar det sig att det inte helt enkelt är hemorrojder kan det vara aktuellt att med nål ta ett vävnadsprov som undersöks i mikroskop. Ser patologen cancerceller kompletteras utredningen med magnetkameraundersökning (MR) och blodprover.

Behandlingsalternativ

Behandling
Eftersom analcancer är så ovanlig genomförs behandlingen endast på ett par sjukhus i landet. Det är sällan aktuellt med operation, utan standardbehandlingen är strålbehandling, eventuellt kombinerad med cytostatika. Om det är väldigt trångt i tarmen i tumörområdet kan det bli nödvändigt att operera fram tarmen på bukväggen, stomi. När all cancerbehandling är klar kan man sedan med ytterligare en operation ta bort stomin och återställa tarmen på vanligt sätt.

Strålbehandlingen ges 5 gånger per vecka i flera veckor, och mot slutet av den perioden är det en hel del biverkningar. Huden är skör och det går knappt att sitta. Detta innebär att patienten ofta måste vårdas på sjukhus en stor del av behandlingstiden. Under den tiden ges även cytostatika om det ingår i planen. För många patienter är behandlingen jobbig, men när den är klar hämtar man sig på några veckor. Ibland tar det längre tid, och den rehabilitering som då behövs kan oftast genomföras nära hemorten.

Uppföljning
Onkologen följer upp med återbesök. Det är dels en undersökning av anus, dels blodprover och eventuellt röntgen eller MR. Om det visar sig att sjukdomen spridit sig till lymfkörtlar eller andra organ kan det vara nödvändigt att fortsätta cancerbehandlingen. De flesta patienter är dock efter behandling botade, och kontrollerna avslutas efter ett par år.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Analcancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Analcancer ingår i tema Tema cancer  och  Tema mag- och tarmsjukdomar