Analfistlar

Kallas också anorektala fistlar

Senast ändrad 2018-02-16 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

En analfistel är en onormal, infekterad kanal (gång) med en inre öppning i ändtarmen och en yttre öppning i huden nära analöppningen eller ändtarmen. Det förekommer oftast hos personer som har haft en infekterad varböld som dränerats nära ändtarmsöppningen (perianalabcess) och är också vanligare om man samtidigt har Crohn’s sjukdom.

Behandlingsalternativ

När väl en kanal har bildats läker den inte så länge det rinner något igenom. Alla fistlar är speciella, kan vara olika långa och löpa i olika skikt. Därför finns det inte en behandling som passar alla. Det är viktigt att veta hur fisteln går, hur lång den är och var den mynnar för att uppnå en effektiv behandling. Oftast är den yttre öppningen lätt att finna, medan den inre öppningen kan vara mer komplicerad.
Den yttre öppningen kan ses som ett rött, inflammerat område som kan utsöndra var och blod. Ibland känns en fistel som en hård kärna.
Fisteln påverkar varierande del av slutmuskeln och det är det som avgör vilken typ av behandling som väljs vägt mot riskerna för inkontinens.

Vid kolorektalenheten på Östra sjukhuset behandlas fistlar med olika typer av operationer, tex:

  • klyvning
  • dränerande seton
  • plug
  • advancement flap
  • stomi
  • Lift

För fistlar mellan ändtarm och vagina finns ytterligare några operationsmetoder.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Analfistlar (falska gångar från ändtarmen) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Analfistlar (falska gångar från ändtarmen) ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar