Andningsgymnastik

Kallas också Andningsträning

Senast ändrad 2018-02-16 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Andningsgymnastik syftar att optimera lungfunktionen och minska risken för komplikationer som exempelvis lunginflammation. Lungkomplikationerna motverkas genom att man håller luftvägarna fria och andningen effektiv.

Det finns olika andningstekniker och hjälpmedel. Andningsgymnastik kan innebära att man "bara sitter och andas" på sängkanten efter en operation eller efter ett långvarigt sängliggande på intensivvårdsavdelning (IVA).

Andningsgymnastik kan behövas under och efter tillstånd som svårare infektion, svårare lunginflammation för att lungorna ska återhämta sig eller blodpropp i lungartärerna (lungembolier). Andningsgymnastik kan också vara nödvändigt efter en operation.

Om du behöver andningsgymnastik efter till exempel en planerad operation eller transplantation får du i regel information om hur gymnastiken går till i god tid innan. Andningsgymnastiken brukar starta så tidigt som möjligt och görs ofta i samband med mobilisering. Efter hand tar du mer och mer ansvar själv för att utföra din andningsträning.

 

Så går det till

Andningsgymnastik efter operation
För att återfå normal lungvolym och förebygga lungkomplikationer efter operationen är det viktigt att andningsträna.
Ta 10 djupa andetag varje timme under dagen, gärna i sittande.

Så här gör du:

 • Lägg en hand på magen.
 • Andas in så mycket du kan genom näsan och känn att magen höjer sig.
 • Håll andan i cirka 3 sekunder.
 • Blås ut luften mot lätt slutna läppar.

Djupandningen är mycket viktig. Märker du att det gör ont ber du om mer smärtstillande.
Om du har slem i luftvägarna bör du hosta upp detta så att luftvägarna hålls fria. En kudde mot operationssåret ger bra stöd och mindre smärta

Andningsgymnastik för personer med KOL
Andningen påverkas hos personer med KOL. Det kan vara tungt att andas och man blir snabbt andfådd.
Andfåddhet kan orsakas både av luftrörsförträngning och emfysem.
Tänk på att ta pauser emellanåt när du utför fysiskt ansträngande aktiviteter. Använd pysandning
och slå av på takten. Det tar tid att hitta en ”ny” andningsteknik som fungerar, så ge det lite tid!

Pysandning (även kallad sluten läppandning) är en form av andningsteknik som kan hjälpa dig att bevara kontrollen över andningen i situationer där du ofta blir andfådd. Du kan prova att använda pysandning
både i vila och vid aktivitet, till exempel när du reser dig från sittande till stående eller när du böjer dig ner för att knyta skorna.

Börja först träna pysandning när du sitter i lugn och ro. Sedan kan du prova den när du rör dig.

 1. Andas in lugnt och djupt med avslappnande axlar. Går det att andas genom näsan är det bra.
 2. Pys ut luften mellan lätt slutna läppar. Låt andetagen ta den tid de behöver för att komma ut.
 3. Fortsätt sedan i lugn takt attvarva in- och utandning

Du kan använda pysandning för att lättare klara av en trappa eller backe.

 1. Tag en paus innan du börjar gå uppför trappan eller backen.
 2. Börja pysandas för att ”landa” i andningen innan du börjar gå.
 3. Tag först ett andetag när du står stilla och gå sedan på ”pyset” tre-fyra trappsteg.
 4. Stanna sedan och ta ett nytt andetag och gå på pyset.

När du blir van kommer du att hitta din egen rytm.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Andningsgymnastik är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Andningsgymnastik ingår i tema Tema fysioterapi