Anhöriggrupper vid ätstörning

Senast ändrad 2015-06-02 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog

I ätstörningsbehandling kan det  vara till stor hjälp för föräldrar och andra närstående att få råd och stöd kring sin roll och sitt förhållningssätt i grupp tillsammans med andra i liknande situation.

Vid anorexi-bulimimottagningen finns två olika sådana grupper.

Närståendegrupp erbjuds vid fyra tillfällen i samband med inledningen av behandling för unga vuxna patienter över 18 år med inriktning på information om ätstörningen och dess effekter samt råd och stöd i konkreta situationer.

Föräldragrupp erbjuds vid fyra tillfällen föräldrar till unga patienter under 18 år som påbörjat sin behandling och innefattar information om ätstörningen och dess effekter, behandlingsupplägg samt råd och stöd i konkreta situationer. (se även rubrikerna anhörigstöd vid ätstörning, och introduktionsgrupp inför ätstörningsbehandling)

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Anhöriggrupper vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Anhöriggrupper vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri