Anorexia nervosa

Senast ändrad 2018-02-16 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anorexia nervosa är en ätstörning som präglas av självsvält, störd kroppsuppfattning, intensiv rädsla för att öka i vikt eller att bli tjock samt självkänsla som är överdrivet påverkad av vikt och kroppsform. Vikten är under nedre normalgränsen för ålder och längd. Patienten förnekar oftast allvaret i den låga kroppsvikten. Hos upptill hälften av patienter med anorexia nervosa förekommer hetsätning och/eller kräkningar. Hos kvinnor förekommer ofta menstruationsbortfall. Andra kroppsliga symtom är avmagring, långsam hjärtrytm, lågt blodtryck, ofta nedsatt hudtemperatur med kalla händer/fötter,  torr och sprucken hud med infekterade sår, tunt och sprött hår och håravfall. Mycket avmagrade patienter kan få ökad behåring med ljusa hårstrån (lanugobehåring) i ansikte, nacke och rygg. Anorexia nervosa förekommer främst hos flickor i tonåren men även pojkar och vuxna får anorexi.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Anorexia nervosa är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Anorexia nervosa ingår i tema Tema psykiatri