Ansiktsförlamning (fascialispares)

En ansiktsförlamning innebär att muskelaktiviteten i ansiktet är nedsatt eller saknas helt. Det medför att ansiktsmimiken inte fungerar som den ska. Förlamningen är vanligen enkelsidig men kan drabba båda ansiktshalvorna.

Det finns olika orsaker till varför en ansiktsförlamning kan uppstå. Den kan bero på neurologiska skador som stroke eller trauma, men kan även orsakas av borrelia eller herpes simplex och som ett resttillstånd efter tumörkirurgi.

Behandlingsalternativ

Vid långvariga besvär utförs kirurgisk åtgärd med målet att förbättra ansiktsformen (symmetrin), förmågan kunna äta utan att mat eller dryck rinner ut från mungipan samt förmågan att le. Det är dock inte möjligt att helt återställa ansiktsformen eller de funktioner som fanns innan ansiktsförlamningen, utan ofta finns en viss asymmetri av ansikte och nedsatt mimik kvar efter operation.

Val av operationsmetod och antal ingrepp beror på graden av besvär och/eller asymmetri. Exempel på operationer som utförs är pannlyft, ögonbrynslyft, ansiktslyft, nervförflyttning och muskelförflyttning eller en kombination av flera operationsmetoder.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ansiktsförlamning (fascialispares) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ansiktsförlamning (fascialispares) ingår i tema Tema plastikkirurgi