Antihormonell tumörbehandling vid bröstcancer

Antihormonell behandling
En del former av bröstcancer är beroende av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron för att växa. Då kan det vara aktuellt med antihormonell behandling för att minska risken för att bröstcancern ska återkomma. Det finns två olika typer av läkemedelsbehandlingar i tablettform som kan användas. En sort (Tamoxifen) blockerar effekten av det östrogen man har i kroppen, den andra sorten (aromatashämmarna) hindrar att östrogen bildas i kroppen. 

Så går det till

Tabletterna tas dagligen i 5 års tid.

Antihormonellbehandling kan också användas med bra resultat på hormonkänsligbröstcancer då operation inte är aktuellt.

Biverkningarna liknar dem en del kvinnor får i övergångsåldern, det vill säga svettningar och värmevallningar, torra slemhinnor i underlivet samt upplevelse av mindre sexuell lust och nedstämdhet. Värk från muskler och leder är också vanliga. Får du en oväntad underlivsblödning eller/och om du upplever biverkningar besvärliga är det viktigt att du pratar med din kontaktsjuksköterska.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Antihormonell tumörbehandling vid bröstcancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.