Antikroppar

Senast ändrad 2018-02-16 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Antikroppar har vi normalt för att bekämpa infektioner. Sedan c:a 15 år kan man tillverka antikroppar som riktar sig mot ytstrukturer på tumörceller, s.k. antigen. Antikroppar riktade mot tumörcellernas antigen finns som läkemedel för intravenöst eller subkutant bruk, och kan vara påkopplade en radioaktiv isotop eller ett ämne (toxin) som hjälper till att bekämpa tumörcellerna. Antikroppar ges ofta tillsammans med cellgiftskurer, de kräver som regel förbehandling med allergimedicin och kortison. Första behandlingen tar alltid längre tid att ge p g a vanliga bi-effekter. Fr.o.m. andra kuren går det snabbare, och vissa antikroppar kan ges subkutant på mindre än 10 minuter. Före behandling med antikroppar måste prover för att utesluta aktiv eller latent leverinflammation (hepatit) kontrolleras. Biverkningar med antikroppar är fr.a. infektioner, som i vissa fall kan bli allvarliga. Därför skall den som behandlats med antikroppar alltid kontakta sitt team vid feber eller andra infektionssymtom.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Antikroppar är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Antikroppar ingår i tema Tema hematologi