Aortascreening

Senast ändrad 2018-02-16 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Undersökningen görs på män vid 65 års ålder och är en del av regionens hälsoscreening. 

Vid undersökningen görs en bedömning av om den nedre delen av stora kroppspulsådern (aorta) i buken är vidgad. Undersökningen görs genom att man håller en sändare över stora kroppspulsådern och mäter diametern på aorta. Undersökningen tar ca 5 -10 minuter.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Aortascreening är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.