Aortastenos

Aortastenos är det vanligaste  klaffelet som inte är medfött både i Europa och USA. Den vanligaste orsaken är en förkalkad aortaklaff,  vilket  förekommer allt oftare med stigande ålder. Sjukdomen är kronisk och den förvärras med tiden.  Aortastenos förekommer mellan  2-7 % i  en befolkningsgrupp som  är mer än 65 år. Sjukdomen är vanligare bland män än kvinnor. Varje år insjuknar  cirka 330 patienter med aortastenos i Västra Götalandsregionen.

Patienter med svår aortastenos upplever tilltagande försämring av konditionen liksom en andfåddhet som till en början upplevs endast vid ansträngning. Senare i sjukdomsförloppet kan patienter även uppleva symptom i vila. Sjukdomen leder ofta till hjärtsvikt och dess tillhörande symtom. Andra allvarliga symptom är yrsel, svimning och bröstsmärta.

 

Så ställs diagnosen

Om läkaren  lyssnar på ditt hjärta med ett stetoskop  och hör ett nytillkommet blåsljud kan aortastenos misstänkas. För att säkerställa diagnosen aortastenos görs ett ultraljud av hjärtat. För att kunna bestämma vilken behandling som är den bästa för dig behöver också en kranskärlsröntgen oftast göras.  Utredningen kan även behöva kompletteras med en så kallad skiktröntgen av hjärtat.

Behandlingsalternativ

Behandlingen av symtomgivande svår aortastenos  är att ersätta den sjuka klaffen med en protes, vilket innebär en kirurgisk hjärtoperation. Detta är en botande behandling. På senare år har byte av aortaklaffen även kunna ske med hjälp av att klaffen förs på plats i hjärtat med en kateter via ljumsken (s.k TAVI-ingrepp). Denna metod används framförallt där operationsrisken bedöms vara för hög för att kunna erbjuda kirurgisk behandling. Enbart medicinsk behandling är endast symtomlindrande och inte botande.
Behandlingsresultaten är mycket goda. Dock ökar riskerna med behandlingen med stigande ålder.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Aortastenos är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.