Aperiusimplantat

Senast ändrad 2018-02-16 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Behandling av spinalstenos med aperiusimplantat

Degenerativ lumbal spinal stenos (DLSS) (åldersrelaterade förändringar) är vanligt förekommande, återfinns hos ca 8 % av världens befolkning och den snabbast ökande orsaken till ryggkirurgi hos patienter över 65 år. Under de senaste åren har andelen kirurgiska ingrepp för DLSS hos patienter över 65 år ökat med åtta gånger. Detta innebär att symptomatisk DLSS är den vanligaste och snabbast ökande orsaken till kirurgisk behandling hos patienter med ryggbesvär.

Den bakomliggande patogenesen vid DLSS består i kompression av de neurala strukturerna. Buktande disk, hypertrofi av lig flavum och facettleder, osteofyter, och ev. spondylolistes, bidrar till DLSS och accentueras under belastning.

Behandlingen är i första hand konservativ med värktabletter, sjukgymnastik och minskad aktivitetsgrad. Vid otillräcklig effekt kan patienten erbjudas operation (dekompression).

Kirurgi har visats vara signifikant effektivare än konservativ behandling, 
Aperiusimplantat är en av de kirurgiska behandlingsmetoderna.

Ingrepp görs dagkirurgiskt, opertionstiden är mycket kortare, man behöver inte sövas.Implantatet sätts på plats via ett 2 cm stort snitt och görs i lokalbedövning.

 

Efter behandlingen

Behandlingen är s.k dagkirurgisk vilket innebär att man kommer till avdelningen på morgonen och går hem några timmar efter att operation har utförts.

Det finns inga restriktioner vad det gäller mobilisering efter detta ingrepp.

Man kommer på ett återbesök efter ca två - fyra veckor då också en röntgenkontroll görs.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Aperiusimplantat är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Aperiusimplantat ingår i tema Tema ortopedi