Arbets-EKG

Kallas också Arbetsprov

Senast ändrad 2018-02-16 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Undersökningen består i att du cyklar på en ergometercykel där belastningen ökar successivt. Cykeln liknar en motionscykel som finns i träningslokaler. Du kommer att få elektroder som klistras fast på bröstkorgen för att ta elektrokardiografi (EKG) under ansträngningen. Samtidigt mäts ditt blodtryck och du kommer bland annat få bedöma hur andträngd och andfådd du känner dig.

Undersökningen syftar till att hitta tecken till sjukdomar i hjärtat och dess kranskärl.

Undersökningen tar mellan 45 min-1 timme, varav själva cyklingen ca 5-10 minuter.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Arbets-EKG är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Arbets-EKG ingår i tema Tema hjärt- och kärlsjukdomar