Artros

Så ställs diagnosen

Artros är en mycket vanligt sjukdom som drabbar brosk, ledband, ledhinna, ledvätska och ben. Det är den vanligaste kroniska sjukdomen hos personer äldre än 65 år och är även den vanligaste orsaken till inaktivitet hos äldre.

Orsaken är inte helt känd, men ett antal riskfaktorer har definierats; övervikt, ärftlighet, tidigare ledskada, ledbelastande arbete, elitidrott, ålder och muskelsvaghet. Artros innebär att det finns en obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosk och detta kan leda till att lederna inte fungerar som tidigare och börjar att smärta.
Begreppet ”förslitning”, som tidigare användes som synonym till artros, är missvisande och kan leda tankarna till ett irreversibelt tillstånd, som ska skyddas från ytterligare belastning.
Det är viktigt att belasta lederna då ledbrosket kan liknas vid en tvättsvamp. När leden belastas trycks ledvätska ut ur brosket och när den avlastas sugs vätskan in i igen. Det är alltså mycket viktigt att röra på sig och gärna så omväxlande som möjligt.

Diagnosen artros ställs oftast med hjälp av röntgen i kombination med undersökning av lederna samt patientens berättelse om smärta och funktion. Förändringar som syns på röntgen utvecklas långsamt och de flesta som har ont i höft eller knä har därför inga synliga förändringar på röntgen. 
5% av alla mellan 35 och 55 år har röntgenförändringar.

Symtomen kan komma smygande i en led eller fler, med stelhet som kan leda till minskad rörlighet samt smärta som först uppstår vid rörelse och belastning. När sjukdomen försämras uppkommer smärtan även i vila. Leden kan också bli inflammerad vilket yttrar sig som svullnad och värmeökning. Inflammationen är oftast lindrig och övergående. Ibland känns artrosen som en instabilitet eller muskelsvaghet.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Artros är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Artros ingår i tema Tema ortopedi