Artroskopi

Kallas också Titthålsundersökning

Före undersökningen

Att sluta röka inför en operation kan bidra till förbättrad läkningsförmåga och kan minska risken för infektioner.

Det är viktigt att följa de rutiner du har fått om dusch och fasta innan operationen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Artroskopi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.