Artrosskola

Senast ändrad 2017-01-09 av Ulrika Cederberg Fysioterapeut

Så går det till

Artosskolor är framtagen för patienter med artros i höft, knä och hand. Du hittar din närmaste artrosskola via 1177.

En artrosskola börjar alltid med att man träffar en fysioterapeut för en individuell bedömning. Därefter är innehållet uppdelat i en teoretisk och en praktisk del.  Den teoretiska delen är utformad som föreläsningar där deltagarna ses vid fyra tillfällen och får lära sig mer om vad artros är, hanteringsstrategier, hur man kan vårda sig själv och varför det är viktigt att vara fysiskt aktiv och träna vid artros. Dessa tillfällen leds av en fysioterapeut och ibland finns även arbetsterapeut med.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Artrosskola är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.