Autolog stamcellstransplantation

Kallas också ASCT

Senast ändrad 2016-04-20 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Alla transplantationer görs av och i samarbete med BMT (transplantationsteamet).

ASCT gör att man kan ge patienten cellgifter i doser som patienten annars inte skulle klara. Vanliga indikationer är myelom och återfall av malignt lymfom, patienten utreds noga för att inga andra sjukdomar skall lägga hinder i vägen. ASCT bygger på att sjukdomen är tillräckligt känslig för cellgifter.

Först måste patientens egna stamceller skördas via i första hand blodet (s.k. stamcellsaferes). För att få ut stamcellerna till blodet ges patienten först en cellgiftsbehandling som kraftigt sänker nivån av vita blodkroppar i blodet. Efter ett par dagar startas behandling med G-CSF (se ovan), och när sedan de vita blodkropparna ökar kraftigt, kommer även stamceller ut i blodet (från benmärgen) och kan då samlas in (”skördas”). Om tillräckligt antal stamceller skördas, fryses de in.

Nu återhämtar sig patienten och kan, tidigast efter någon vecka, läggas in på avdelningen för ASCT.  Denna behandling inleds med mycket höga cellgiftsdoser, och efter ett par dagar får patienten tillbaka sina egna stamceller som ett intravenöst dropp (transfusion). Stamcellerna hittar sedan tillbaka till benmärgen där de börjar producera nya blodkroppar igen. Patienten har då blivit ”räddad” av sina egna stamceller. När stamcellerna är givna ligger patienten kvar på sjukhus till dess blodvärden och allmäntillstånd har återhämtat sig. Vårdtiden brukar vara 2-3 veckor.

Förutom låga blodvärden drabbas oftast slemhinnor i munhåla och mage och tarm, vilket medför att man behöver ge all vätska och näring intravenöst under en period. Infektioner är också vanligt; när nivån på vita blodkroppar är låg under 1-2 veckor är risken för infektion stor. Patienten är då isolerad på enkelrum och det är viktigt att anhöriga inte kommer med en smittsam sjukdom. Även om isolering och hygien sköts till punkt och pricka kan patienten få en infektion med sina egna bakterier. Människan har normalt en stor mängd bakterier i kroppen, och när immunförsvaret bli starkt nedsatt kan även dessa leda till en infektion. Efter ASCT sker kontroller av sjukdomen på vanligt sätt, ”transplantationen” kräver ingen särskild kontroll.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Autolog stamcellstransplantation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Autolog stamcellstransplantation ingår i tema Tema hematologi