AV-fistel/ AV-graft

Kallas också Arterio-venös fistel

Senast ändrad 2016-11-29 av Pia Wrennö Överläkare

En AV-fistel (Arterio-Venös fistel) skapas genom att en artär och en ven kopplas ihop kirurgiskt. Resultatet blir att venen vidgas och blir kraftigare. Efter några veckor kan den sedan användas för dialys. Ibland är den egna venen inte tillräckligt kraftig för att kunna användas, då opererar man i stället in ett AV-graft. Ett graft är ett konstgjort kärl gjort i ett vävnadsvänligt material. AV-fisteln eller graftet sitter oftast i din vänstra arm om du är högerhänt men någon gång sätts den i låret. AV-fisteln och AV-graft används för att komma åt blodbanan vid dialys.

 

 

 

 

 

Före behandlingen

Om du är ordinerad blodförtunnande läkemedel som T Waran, T Eliquis, T Clopidogrel, T Pradaxa eller T Brilique av din behandlande läkare är det viktigt att du informerar avdelningen om detta när du blir kontaktad om en operationstid. Man kan då behöva göra uppehåll i medicineringen.

 

 

 

 

Så går det till

Dagen innan du ska opereras blir du inlagd på sjukhuset. Då får du träffa avdelningsläkare för inskrivning på avdelningen. Kirurgen undersöker och märker ut var du ska få din AV-fistel eller AV-graft. En narkosläkare kommer att bedöma om du ska få lokalbedövning eller blir sövd.

Du får även tala med en sjuksköterska som tar blodprover, EKG och informerar om operationen. På kvällen ska du dubbelduscha med Descutansvamp (bakteriedödande tvål) för att undvika infektion i operationsområdet.

Du ska inte äta efter 22.00 och inte dricka efter 24.00 och fram till operationen ifall det skulle bli aktuellt med narkos. På morgonen operationsdagen ska du tvätta armen som ska opereras med Descutansvamp.

På operation gör man kirurgiskt en förbindelse mellan en artär och en ven, om en AV-graft anläggs sys graftets ena del fast mot en artär och den andra delen mot en ven.

 

 

Efter behandlingen

Efter operationen får du äta och dricka. Armen kan svullna och göra ont när bedövningen släpper. Det är helt normalt och du kan få smärtlindrande tabletter. För att minska svullnaden är det bra att placera armen högt. Eventuellt får du gå hem samma dag som ingreppet utförs men beroende på ingreppet och tidpunkten på dagen som operationen görs kan du få stanna till dagen efter.

Bandaget ska sitta kvar tills fisteln eller inspekterats och eventuella stygn avlägsnas efter 10-14 dagar. Kontrolleras du på njurmottagningen så tas stygnen där. Är du dialyspatient tas de på dialysavdelningen. Tid för detta ordnas innan du skrivs ut från avdelningen.

Innan du lämnar vårdavdelningen får du lära dig att lyssna på fisteln med stetoskop och känna fistelns svirr med fingertopparna. På vårdavdelningen får du ett stetoskop för att själv kunna lyssna på fisteln. Känn och lyssna på fisteln dagligen morgon och kväll.

Tänk på att inte utsätta din AV-fistel  för stas genom att hänga tunga matkassar över den. Ha inte heller åtsittande kläder eller smycken, klocker etc på den armen, det kan strypa blodflödet till AV-fisteln. Denna arm skall framöver inte användas vid blodtryckskontroller eller provtagningar.

 

Komplikationer och risker

Märker du att fisteln tystnat eller inte känns lika bra som tidigare skall du genast höra av dig till din njurmottagning/dialysavdelning. Uppmärksammar du detta under en kväll eller helg ring till avdelning 131, telefon 031-3421131.Ta också kontakt med vårdavdelningen om svullnad, känselbortfall eller blödning uppstår efter operationen.

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver AV-fistel/ AV-graft är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.