Avföringsinkontinens

Kallas också Fekal inkontinens, Analinkontinens

Senast ändrad 2015-05-18 av Ulrika Roos Verksamhetsutvecklar

Anal inkontinens innebär att man inte kan kontrollera sin tarm avseende gas, nedsmutsade underkläder och avföring. Ofta kan man finna flera orsaker till detta men studier visar att förekomsten ökar med ålder.

Bidragande orsaker:

 • Avföringens konsistens; lös eller diarré
 • Skada på bäckenbotten vid förlossning, operation eller trauma
 • Nedsatt nervfunktion vid ryggmärgsskada, sjukdomar som diabetes, MS eller stroke, förstoppning och långvarigt krystande och medfödda missbildningar
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar
 • Orsaker i omgivningen; långt till toalett, immobilitet
 • Långvarigt bruk av laxermedel
 • Framfall av tarmen
 • Psykologiska faktorer; trauma och övergrepp

Om du har problem med avföringsinkontinens skall du ta kontakt med din vårdcentral som vid behov kan remittera dig vidare.

Så ställs diagnosen

Inför en undersökning på kolorektallab går du tillsammans med en sjuksköterska igenom ett ifyllt tarmfunktionsformulär som kartlägger tarmfunktionen avseende smärta, tömningsbesvär, frekvens, inkontinens och livskvalitetsfrågor. Man går också igenom hälsohistoria; sjukdomar, mediciner, kirurgiska ingrepp och dietinskränkningar samt gör en obstetrisk anamnes där man går igenom graviditeter, förlossningar, urininkontinens och sexuella problem.

Vid en utredning på kolorektallab görs olika undersökningar som till exempel:

 • Manometri; tryckmätning av ändtarm och slutmuskel avseende vilotryck, knipförmåga, ändtarmsvolym, känsel och tömningsförmåga.
 • Analt ultraljud; undersökning av ändtarm, slutmuskel för att lokalisera skador eller defekter i muskler, fistlar, fissurer eller sfinkterskada efter förlossning.
 • Kryststolsundersökning; undersökningen görs vid misstanke om framfall.

Behandlingsalternativ

Beroende på undersökningsresultat finns olika behandlingsalternativ att erbjuda:

 • Patientutbildning avseende normalisering av dagliga rutiner och allmänt om kosthållning, registrering av tarmvanor.
 • Information om stress, rökning, effekt om oregelbunden livsföring, övervikt, förstoppnings-diarré.
 • Normalisering av tarmfunktion med tarmreglerande bulkmedel och mot diarré.
 • Rektal irrigation och utvärdering av toalettvanor.
 • genomgång av kost- och vätskeintag, ev. remiss till dietist för kostråd.
 • Bäckenbottenträning med utbildning enligt program för regelbunden knipträning, ev remiss till sjukgymnast.
 • Sexualrådgivning med kognitiv intriktning.
 • Förskrivning av inkontinenshjälpmedel; trosskydd, analproppar, irrigationshjälpmedel.
 • Hudvård
 • Medicinsk behandling
 • Kirurgi i form av operation med sfinkterplastik, sakral neuromodullering via pacemaker till nerver i korsryggen, injektionsbehandling av analkanalen, gracilisplastik och stomi.
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Avföringsinkontinens är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Avföringsinkontinens ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar