Avlägsnande av del av urinledare

Kallas också reimplantation av uretär

Senast ändrad 2015-04-07 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Reimplantation av uretär är ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna den del av urinledaren där det finns någon form av förträngning.

Operation

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor, alternativt dagen före operationen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Du kommer även att få gå till operationsavdelningen för att träffa en narkosläkare. Kvällen före operationen samt på operationsdagens morgon duschar du och tvålar in dig med en desinfektionsvamp. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24.00 kvällen före operationen

Så går det till

Operationen görs under narkos och tar mellan en till två timmar. Kirurgen avlägsnar den del av urinledaren där förträngningen sitter. Därefter sys änden på urinledaren fast en bra bit högre på urinblåsan.

Efter behandlingen

Du vaknar upp på en uppvakningsavdelning efter operationen och stannar några timmar. Så fort du har hämtat dig återkommer du till vårdavdelningen. För att urinblåsan och urinledaren ska få läka i lugn och ro är de avlastade med en tunn slang som ligger inne i urinledaren och dessutom med en vanlig blåskateter. Den tunna slangens yttre ände går igenom bukväggen och vi brukar ta bort den efter sju dagar. Blåskatetern tar vi bort en dag senare. De första dagarna kommer du också att ha en plastslang in i bukhålan för att dränera ut sårvätska från operationsområdet, ett så kallat dränage. För att motverka sårsmärtor har du en kvarliggande ryggbedövning så kallad EDA. Den brukar avvecklas efter ca tre dagar. Därefter brukar det räcka med värktabletter. För att undvika komplikationer som blodpropp och lunginflammation är det viktigt att komma upp och röra på sig så tidigt som möjligt. Vi förväntar oss därför att du kommer upp ur sängen dagen efter operationen. Sjukgymnasten kommer att träna uppstigning och andningsgymnastik med dig. Du får äta och dricka som vanligt efter opertionen. Vårdtiden blir ca en dryg vecka. Efter ca 14 dagar efter operationen får du gå till distriktssjuksköterskan för att avlägsna stygnen. Undvik tunga lyft och hårt kroppsarbete de första sex veckorna. För att motverka uppkomst av blodproppar ska du använda stödstrumpor i två veckor. Du kommer på ett första återbesök ca sex veckor efter operationen och följs sedan inledningsvis på Urologmottagningen, Du blir kallad via brev. Sjukskrivningen blir ca fyra till sex veckor, beroende på ditt arbete.

Komplikationer och risker

Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen.

Vid frågor eller problem inom ett dygn efter operationen hör du av dig till avdelning 17 eller till avdelning 30.

Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter din operation kontaktar du urologmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Avlägsnande av del av urinledare är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Avlägsnande av del av urinledare ingår i tema Tema urologi