Avlägsnande av njurbäcken och urinledare

Kallas också nefrouretärektomi

Senast ändrad 2015-04-07 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Nefrouretärektomi innebär att hela njuren och urinledaren på den sjuka sidan opereras bort. Skälet till att man har erbjudit dig nefrouretärektomi är i regel att utredningen som du har genomgått visar att du har en tumör i njurbäckenet och/eller i urinledaren.

Man kan vanligtvis leva normalt trots att man bara har en njure kvar.

Operation

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor eller dagen före operationen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Du kommer även att få gå till operationsavdelningen för att träffa en narkosläkare. Kvällen före operationen samt på operationsdagens morgon duschar du och tvålar in dig med en desinfektionsvamp. Kvällen innan får du också ta två laxerande stolpiller. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24.00 kvällen före operationen.

Så går det till

Operationen görs i narkos, ofta kombinerad med ryggbedövning, och tar ca två till fyra timmar. Njuren tas bort med övre delen av urinledaren genom ett tvärsnitt i buken framifrån. Ett nedre medellinjesnitt läggs också ofta för att komma åt den nedre delen av urinledaren som mynnar i urinblåsan. Ibland används inget nedre snitt, utan den nedre delen av urinledaren uthämtas i stället med hjälp av en kateter som förs upp nerifrån urinblåsan.

Efter behandlingen

Du vaknar upp på en intensivvårdsavdelning efter operationen. Oftast ligger man kvar där till sent på kvällen eller över natten. Så fort man har hämtat sig återkommer man till vårdavdelningen För att urinblåsan ska få läka är den avlastad med en urinkateter vilken brukar avvecklas efter fem till sju dagar De första dagarna kommer du också att ha en plastslang in i bukhålan för att dränera ut sårvätska från operationsområdet, ett så kallat dränage. För att motverka sårsmärtor har du en kvarliggande ryggmärgsbedövning sk EDA. Den brukar avvecklas efter ca tre dagar. Därefter brukar det räcka med värktabletter. För att undvika komplikationer som blodpropp och lunginflammation är det viktigt att komma upp och röra på sig så tidigt som möjligt. Vi förväntar oss därför att du kommer upp ur sängen dagen efter operationen. Sjukgymnasten kommer att träna uppstigning och andningsgymnastik med dig.

Normalt efter bukoperationer står tarmarna stilla i två till fyra dagar och under den tiden får du inte äta eller dricka, utan får din näring via dropp. Först när tarmarna åter är igång får du börja dricka, först lite försiktigt och när det går bra börja äta vanlig mat. Vårdtiden blir ca en vecka. 

Efter ca 14 dagar efter operationen. får du gå till distriktssjuksköterskan för att avlägsna stygnen. Undvik tunga lyft och hårt kroppsarbete de första sex veckorna. Du kommer på ett första återbesök ca sex veckor efter operationen och följs sedan inledningsvis på Urologmottagningen, Du blir kallad via brev. Sjukskrivningen blir ca fyra till sex veckor, beroende på ditt arbete.

Komplikationer och risker

Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen. Vid frågor eller problem inom ett dygn efter operationen hör du av dig till avdelning 17 eller till avdelning 30.

Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter din operation kontaktar du urologmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Avlägsnande av njurbäcken och urinledare är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Avlägsnande av njurbäcken och urinledare ingår i tema Tema urologi