Avsaknad av bröst

Senast ändrad 2015-03-19 av Maria Borg

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Avsaknad av bröst kan bero på en medfödd missbildning eller vara en följd av en bröstcanceroperation.

Medfödd avsaknad av bröst (aplasi)
Bröstaplasi är ett sällsynt tillstånd där den normala tillväxten av bröstet eller bröstvårtan aldrig äger rum. Det är en medfödd avsaknad där det inte finns några som helst tecken till bröstvävnad, vårtgård eller bröstvårta. Avsaknad av bröstet, även kallad amastia, är ofta inte ensamt det enda problemet. Ensidig aplasi är ofta förknippad med avsaknad av bröstmusklerna (musklerna i framsidan av bröstkorgen). När båda brösten saknas är detta oftast kopplat till flera missbildningar (fosterskador) som även omfattar andra delar av kroppen.

Avsaknad av bröst efter bröstcanceroperation
Vid bröstcanceroperation förekommer det ganska ofta att ett eller båda brösten opereras bort. Om du önskar kan du i samråd med din opererande doktor diskutera en ersättning av det bortopererade bröstet. Om ni kommer fram till att detta ska göras remitteras du till oss.

Behandlingsalternativ

Medfödd avsaknad av bröst eller avsaknad av bröst efter bröscanceroperation kan åtgärdas med en bröstrekonstruktion.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Avsaknad av bröst är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Avsaknad av bröst ingår i tema Tema plastikkirurgi