Axelledsprotes

Före behandlingen

Varför axelprotes?

Anledningen att operera in en axelprotes är för att lindra värk och smärta från leden och att dessa besvär är av den typ som kan förväntas bli bättre med en axelprotes.

 

Varför gör axeln ont?

Liksom i t.ex. höftleden kan axeln drabbas av artros, där de normalt blanka och släta broskklädda ledytorna blir förstörda. Dessa förstörda ledytor kan framkalla värk men också smärta vid rörelser och leder nästan alltid till nedsatt rörlighet i leden.  Det finns en lång rad orsaker till sådan ”förslitning” såsom ålder, ärftlighet, tidigare skador i skelett eller ledens mjukdelar/senor, reumatisk sjukdom och infektion i leden.

 

Hur ställer man diagnosen?

Noggrann läkarundersökning och patients berättelse brukar leda till rätt diagnos. För att utvärdera tillståndets allvarlighetsgrad och hjälpa till att välja lämpligaste behandlingsåtgärd utför vi också vanlig röntgen och inför operation också datortomografi.

 

Hur behandlas artros?

Sjukdomen går inte att bota men besvären kan många gånger lindras av lämplig behandling.  En måttlig artros i axeln är oftast inte lika besvärande som i höften – man går ju inte på händerna – och sjukdomsförloppet är många gånger stillsamt varför det vara rimligt att inte opereras för tidigt. Viktigt är att stärka de muskler som omger axeln och som bidrar till ledens rörlighet och stabilitet. Sjukgymnastik i kombination med milda värktabletter och/eller inflammationsdämpande mediciner och viss anpassning av sina aktiviteter gör att man många gånger kan undvika operation, i alla fall under en viss tid.

 

Vad finns det för axelproteser?

Vi använder idag tre olika typer av axelprotes:

1 - en anatomisk totalprotes ersätter de utslitna ledytorna med nya i metall och plast. Denna protes söker till sin utformning efterlikna kroppens normala anatomi och förutsätter att axelns småmuskler (rotatorcuffen) är normala.

2 – en anatomisk halvprotes. Denna protes ersätter bara den förstörda ledytan på överarmen. Operationen är mindre omfattande än en totalprotes men förutsätter att också ledskålen i skulderbladet inte är för sliten.

3- omvänd (reverse) totalprotes. Denna protes liknar inte den normal anatomin utan ledkomponenterna får byta plats med varandra – ledkulan sätts fast på skulderbladet och ledskålen på överarmen. Denna protes ger bra resultat också när rotatorcuffen är dålig eller saknas och är den protestyp vi oftast väljer för att lösa svåra problem.

För alla protestyper gäller att komponenterna kan fixeras i skelettet med hjälp av bencement eller när förhållandena så tillåter, utan cement.

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Axelledsprotes är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.