Aktinisk keratos - hudcancer

Kallas också Solkeratos

Aktiniska keratoser är ytliga cellförändringar som sitter i hudens yttersta lager. Oftast uppstår aktiniska keratoser hos äldre personer och vanliga hudområden som drabbas är ansikte, öron, handryggar, bröst och hjässa (hos tunnhåriga män). Aktiniska keratoser framträder oftast som en eller flera, oftast rodnade, fjälliga och skrovliga fläckar. De kan ibland kännas mer än de syns och vissa kan klia. Förändringarna utvecklas i solskadad hud och orsakas av den samlade mängden solljus man fått under livet. Ljushyade individer löper större risk att drabbas än mörkhyade.

Behandlingsalternativ

Aktiniska keratoser bör behandlas eftersom de annars på lång sikt kan utvecklas till en form av hudcancer som kallas skivepitelcancer. De flesta kan frysas bort med flytande kväve. Detta ger upphov till en liten skada i huden som ersätts med frisk hud efter några veckor. Föreligger kraftig fjällning kan den behöva skrapas bort före frysning. Utbredda förändringar kan behandlas med en särskild form av ljusbehandling som kallas PDT (fotodynamisk terapi). Man kan också använda speciella krämer som förstör de skadade cellerna. För att minska risken för att nya liknande hudförändringar uppstår bör man skydda sig från solen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Aktinisk keratos - hudcancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Aktinisk keratos - hudcancer ingår i tema Tema cancer  och  Tema hud