Åderbråck i matstrupen

Kallas också Varicer i eosphagus

Senast ändrad 2015-05-18 av Ulrika Roos Verksamhetsutvecklar

Åderbråck i matstrupen, esofagusvaricer, kan uppkomma om blodet har svårt att passera genom levern och måste hitta sig andra vägar. Detta förekommer vid skrumplever. Ett av dessa ställen som blodet då kan passera på är genom tunna kärl i matstrupen som då omvandlas till åderbråck, varicer. Dessa små blodkärl kan då bli stora och om trycket från det blod som passerar blir högt kan de spricka.

Åderbråck i matstrupen orsakar inga symtom om de inte spricker och blöder. Om de börjar blöda får man symtom som blodiga kräkningar eller svartfärgad/blodig avföring. Vid långsam blödning kan enda tecknet vara ett lågt blodvärde.

Så ställs diagnosen

Diagnos av åderbråck i matstrupen görs med en gastroskopi av matstrupen.

Behandlingsalternativ

I första hand behöver trycket i åderbråcken sänkas. Detta görs genom att man tar läkemedel. Läkaren kan också vid gastroskopin sätta små gummiband på åderbråcken för att de ska dra ihop sig. Vid akut blödning krävs att man omedelbart läggs in på sjukhus, ofta är man i behov av intensivvård.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Åderbråck i matstrupen är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Åderbråck i matstrupen ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar