Ångesthantering vid ätstörning

Senast ändrad 2015-05-24 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Ätstörningsbehandling handlar till stor del om att utmana och kämpa mot sin sjukdom vilket för de flesta patienter är kopplat till mycket ångest. Man kan vara rädd att bli tjock, rädd att må för dåligt eller för att andra inte ska tycka om en. För många handlar det främst om ångest för att tappa kontroll. Det är därför viktigt att behandlingen även innehåller psykopedagogik samt stöd och hjälp med  ångesthantering, riktad både till patient och närstående.

Stöd för ångesthantering kan innehålla allt från information om vad ångest är, vilken funktion den har och hur ångest påverkar. Det är viktigt att förstå att ångesten inte är farlig och att den alltid är övergående även om den har stark påverkan på kroppen. Vidare kan många patienter ha nytta av att träna på att upptäcka ångestpåslag i ett tidigt stadium, och lära sig fungerande strategier för att reglera och dämpa ångesten när den väl är där.

Hjälp, stöd och information om ångesthantering är en integrerad del av all behandling vid Anorexi-bulimimottagningen och Anorexi-bulimi slutenvårdsavdelning och dagvårdsenhet.

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ångesthantering vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ångesthantering vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri