Ärrbråck

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bukväggen består av flera lager muskler eller bindvävsplattor. På insidan ligger tarmar inneslutna i bukhinnan. Bråck innebär en svaghet i bukväggen som gör att bukhinnan kan bukta ut som en säck. I bukhålan finns det tarm eller bukfett som kan glida in i säcken. Om säcken och innehållet kläms eller irriteras upplever man smärta. Bråcksäcksinnehållet glider tillbaka till bukhålan om man lägger sig ner.


Tendensen att utveckla bråck är delvis ärftlig men andra faktorer spelar också in. Rökning är en riskfaktor. Övervikt, lungsjukdomar med hosta, vissa bindvävssjukdomar, sårinfektion i samband med operation eller behandling med kortison i samband med operation utgör andra riskfaktorer.

Om man har opererats tidigare i buken kan läkningen vara av olika kvalitet. Det kan ge upphov till en svaghet i bukväggen som yttrar sig som ett bråck som kallas ärrbråck.

Bråck kan föreligga utan att du har några som helst besvär utav det. Det kan vara ett utseendemässigt problem men det kan också orsaka tyngdkänsla, obehag eller smärta som ofta försvinner när du lägger dig ned.
Ett bråck kan variera i storlek. Det kan vara ute ibland och åka tillbaka i vila eller det kan vara ute hela tiden. Ofta blir det större med tiden. Det försvinner aldrig av sig själv.

Flertalet fall av bråck diagnostiseras vid läkarens undersökning. Patienten undersöks både i stående och liggande ställning. Om läkarens undersökning inte ger säker diagnos och patienten har symtom som kräver behandling, kan en röntgenundersökning med kontrast eller en ultraljudsundersökning ge vägledning.

Den allvarligaste komplikationen till ärrbråck är vad som kallas akut inklämt bråck. Då fastnar bråcksäcksinnehållet i försvagningen i bukväggen och kan ge tarmvred. Då gör det rejält ont över svullnaden, som inte går att trycka tillbaka, kanske kräks man och har ordentliga buksmärtor. Det är dock sällsynt men om man upplever detta skall man omgående uppsöka sjukhus akut. 

Behandlingsalternativ

Ärrbråcksoperation är ett större ingrepp. För att kunna laga och stärka defekten får kirurgen ofta öppna hela det gamla ärret och lägga in ett nät under musklerna åt båda sidor från det gamla ärret. Detta kan göras med titthåls-teknik eller öppet (genom snitt i hud o bukvägg)

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ärrbråck är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ärrbråck ingår i tema Tema kirurgi