Ärrbråcksoperation

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ärrbråcksoperation är ett större ingrepp. För att kunna laga och stärka defekten får kirugen ofta öppna hela det gamla ärret och lägga in ett nät under musklerna åt båda sidor från det gamla ärret. Operationen kan göras både öppet, dvs  med ett snitt i  bukväggen eller med titthåls-teknik.

Operation

Före behandlingen

Ärrbråcksoperation görs när du är sövd.

Risken för återfall och komplikationer kan reduceras till hälften om man gör upphåll med rökningen från 8-6 veckor innan till 6-8 veckor efter operationen. Att sluta röka har många positiva effekter och i detta sammanhang ger det dessutom bättre sårläkning och mindre risk för komplikationer i samband med operationen. Det är viktigt att hålla upp minst 6 veckor efter operationen för sårläkningseffekterna. Slutar du härefter för gott har du vunnit mycket för din hälsa! Vi hjälper vid behov till med remiss för rökavvänjning inför ärrbråcksoperation.

Om du äter någon blodförtunnande medicin ska du meddela din kirurg detta för att få besked om och i så fall när du ska göra uppehåll med denna. Vid ärrbråcksoperation får du blodproppsförebyggande sprutor.

För att minska risken för infektion i såret får Du antibiotika-profylax innan operationen.

Du ska vara fastande inför operationen, vanligen från midnatt kvällen innan. Du får duscha och tvätta dig med en speciell bakteriedödande tvål.

 

 

Så går det till

Du kommer att bli rakad i operationsområdet, tvättad med bakteriedödande tvål igen och få ett dropp inför operationen. Du sövs inne på operationssalen på operationsavdelningen.

Operationen innebär att man reparerar försvagningen i bukväggen. Det görs med hjälp av ett nät av plast.

En ärrbråcksoperation kan ta 2-3 timmar.

Alla ärrbråcksoperationer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingår i en nationell registrering, Register för Svenska Bukväggsbråck, för att åstadkomma högsta operationskvalitet. Årligen görs en samlas analys av data från alla deltagande sjukhus. Ur din synpunkt är deltagande i denna kvalitetsregistrering frivillig. Om du inte önskar att din operation skall kvalitetsregistreras måste du meddela din läkare i samband med operation. Inga personnummer används vid redovisning av data och vid offentliggörande av resultat kommer ingen patient att kunna identifieras. Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är det landsting eller universitet som ditt sjukhus tillhör.

Efter behandlingen

Efter ärrbråcksoperationen får du oftast direkt en gördel som du ska ha på dygnet runt första två veckorna och därefter dagtid kommande två veckor. Gördeln skall Du ha med Dig till operationen. Du är vanligen kvar på sjukhuset i någon till några dagar. Du ska undvika att lyfta tungt de första fyra veckorna och du får också blod-proppsförebyggande sprutor under 5 dagar. Du kommer att bli kallad till ett återbesök efter ca 4 veckor.

Komplikationer/risker

Det finns risk för komplikation i samband med sövning. Andningsproblem och lunginflammation är vanligast bland dem.

Blödning och infektion förekommer.

Serom är en annan komplikation och utgörs av en genomskinlig vätska som fyller upp det utrymme där vi varit och frilagt vävnad inunder huden. Yttrar sig i form av en utbuktning. kroppen tar oftast själv hand om detta serom utan annan åtgärd.

Det är relativt vanligt vid ärrbråcksoperation med ett kraftigt blåmärke och en svullnad i operationsområdet som försvinner inom någon vecka.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ärrbråcksoperation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.