B12-bristanemi

Senast ändrad 2017-05-12 av Herman Nilsson-Ehle Universitetssjukhusöverläkare

Vitamin B12 finns endast i animaliska produkter, och den som är vegetarian eller vegan bör ta ett kosttillskott med dagsbehovet i tablettform (5-10 mikrogram per dag). Anemi på grund av B12 -brist tar lång tid att utveckla, och därför kan blodvärdet (Hb) vid diagnosen vara mycket lågt utan att patienten har uttalade symtom. Anemin kännetecknas av stora röda blodkroppar (makrocytär anemi), om det inte samtidigt finns järnbrist, då medelstorleken på blodkropparna (MCV) kan vara normal. Utöver anemisymtom förekommer tungsveda, sprickbildningar i mungiporna, domningar och nedsatt känsel i benen, i grava och sällsynta fall t.o.m. gångrubbning. Sterilitet bland män kan förekomma, eftersom produktionen av spermier är beroende av vitamin B12 . Misstanke på B12 - brist uppstår vid makrocytär anemi eller ovanstående symtom, där bilden i det enskilda fallet kan variera. Vitamin B12 absorberas normalt via ett mycket effektivt samspel mellan magsäck och tarm. I praktiken beror B12 -brist oftast på nedsatt upptag (ibland kombinerat med vegetarisk eller vegan-kost), och den vanligaste orsaken är en tillbakabildning av magsäckens slemhinna (atrofisk gastrit) som kan vara ärftlig (med ökad risk för insulinkrävande diabetes, sjukdom i sköldkörteln mm) eller kopplad till långvarig infektion med magsårsbakterien Helicobacter pylori. Vissa mediciner (magsårsmedicin och medel mot typII-diabetes) leder till nedsatt B12 –upptag men är sällan enda orsaken.

Så ställs diagnosen

B12 –brist kan diagnosticeras med säkra laboratorieprover, under förutsättning att patienten inte redan startat B12  - behandling. Personer med nyupptäckt B12  - brist skall genomgå gastroskopi för att fastställa orsaken. Atrofisk gastrit är alltid symtomfri, men medför en liten men dock riskökning för cancer i magsäcken. Celiaki (orsakad av glutenallergi) kan ”läkas” med glutenfri kost.

Behandlingsalternativ

Behandlingen av B12  - brist kan ske helt och hållet med tabletter, undantaget de som har sjukdom i tunntarmen, fr.a. om delar av tunntarmen är bortopererad. Vill man snabbt få effekt av behandlingen kan man överväga en serie med intramuskulära injektioner för att sedan gå över till tabletter. Med få undantag (t.ex. glutenallergi) blir behandlingen livslång. Förebyggande åtgärder för riskgrupper: den som har B12  - brist (perniciös anemi) i släkten bör låta kontrollera sig för atrofisk gastrit och B12  - brist, vilket sker med blodprover. Har man en sådan atrofisk gastrit skall man ha livslång förebyggande behandling med vitamin B12 . Kvinnor som kan tänkas bli gravida och som har vegetariskt eller vegan-kosthåll skall alltid ta tillskott med vitamin B12  , eftersom det växande barnet behöver B12  både före födseln och under amningsfasen.

Personer som står på långtidsbehandling med vitamin B12  skall årligen kontrollera blodvärden, B12  - prover, vikt och järnförråd. Uppstår järnbrist eller symtom skall man överväga ny gastroskopi, annars torde det räcka med en kontroll vart femte år.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver B12-bristanemi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

B12-bristanemi ingår i tema Tema hematologi