Bäckenbottenträning

Vad är bäckenbotten?
Musklerna som bildar en skålformad botten i underlivet kallas bäckenbotten. Bäckenbotten består av en ringmuskel runt ändtarmsöppningen och av muskelslyngor som går från blygdbenet framtill, utmed sidorna om urinröret och slidan samt runt bakom ändtarmen. Bäckenbotten omfattar även en del muskler som finns i och omkring urinröret.

Hur fungerar bäckenbotten?
När du är stilla med kroppen och musklerna är i vila fungerar bäckenbotten som ett stöd för dina bäckenorgan. När du anstränger dig, tex lyfter, hostar, reser dig eller motionerar, då blir det en tryckökning inne i buken. Tryckökningen beror på att tyngdkraften påverkar kroppen, att man tar större andetag och att magmusklerna spänns. Trycket fortplantar sig mot underlivet så att urinblåsa, urinrör, slida, tarm och bäckenbotten rör sig nedåt och bakåt.
En välutvecklad bäckenbotten kan stå emot tryckökning och hålla bäckenorganen på plats. Om du kniper med din bäckenbotten vid ansträngning har du större möjlighet att hindra ett läckage. När du är kissnödig kan du ta hjälp av bäckenbotten för att hålla dig. Har du besvär med trängningar och att hinna fram till toaletten i tid kan knipet vara nödvändigt för att hindra läckage.

Så går det till

Bäckenbottenträning
Att träna musklerna i bäckenbotten är en biverkningsfri och effektiv behandling. Studier visar att två tredjedelar av de kvinnor som söker hjälp för ansträngningsinkontinens blir helt bra eller förbättrade efter att ha tränat sin bäckenbottenmuskulatur. Det är du som patient som ansvarar för att behandlingen genomförs och det kan ta tre till sex månader innan fullt resultat uppnås. Även män kan träna sin bäckenbotten vilket kan vara aktuellt efter till exempel en prostataoperation.

Hur gör du ett knip?
Ringmuskeln vid ändtarmsöppningen ska stängas. Tänk dig att du snörper åt eller drar ihop öppningen. Muskelslyngorna ska dras ihop så att de rör sig framåt, inåt och uppåt i underlivet. Tänk dig att du drar ändtarmen inåt, uppåt i riktning mot naveln.

Bäckenbotten fungerar som en helhet där du kniper med ringmuskeln och slyngorna samtidigt. Du kan alltså inte knipa med dem var för sig. Om du har svårt att hitta knipet kan det ändå underlätta om du tänker på ringmuskeln och slyngorna var för sig för att öva upp känslan och medvetenheten.

Olika knipövningar.

  • Hitta rätt knip: Spänn musklerna med liten kraft i två sekunder, slappna av två sekunder.
  • Styrkeknip: Spänn musklerna med stor kraft, allt vad du kan och håll så i 6-8 sekunder. Slappna av 6-8 sekunder.
  • Uthållsknip: Spänn musklerna medelhårt och håll kvar så länge du kan. Du ska efter hand utöka kniptiden så att du kan kvarhålla knipet i 60 s.
  • Snabba knip: Spänn musklerna så snabbt du kan upp till största kraft och håll kvar i 3 sekunder. Slappna av i 3 sekunder.
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bäckenbottenträning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.