Bäckenreservoar

Kallas också Ny ändtarm, ändtarm

Senast ändrad 2015-05-25 av Ulrika Roos Verksamhetsutvecklar

Bäckenreservoar konstrueras av tunntarm och anläggs i bäckenet så att den kan tömmas via ändtarmsmynningen. Tjocktarmen och ändtarmen är avlägsnat vid operationen. Avföringen blir lös som vid en ileostomi, cirka 5-7 tarmtömningar per dygn, och kan ibland ge upphov till hudproblem runt ändtarmsmynningen.

Bäckenreservoaroperation möjliggör bibehållande av den naturliga vägen för avföring. Ändtarmen avlägsnas på ett sådant sätt att bäckenbotten och slutmuskulatur bevaras. Sista delen av tunntarmen används till en reservoar som förs ned i lilla bäckenet och sys fast till analkanalen.

Ett gott funktionellt resultat beror i hög grad på slutmusklernas tillstånd. Patienter med nedsatt slutmuskelkraft löper risk för ett sämre resultat.

Operation

Före behandlingen

Inför din operation kommer du att bli kallad till ett inskrivningsbesök på sjukhuset. Detta sker 1-2 veckor innan din operation. Du får vid detta besök prata med narkosläkare, kirurg, sjuksköterska, stomiterapeut, forskningssköterska och sjukgymnast. Du kommer att få information om narkosen (hur du skall sövas), det kirurgiska ingreppet och hur du och vi tillsammans skall göra för att din återhämtning skall gå så smidigt som möjligt. Om ditt hälsotillstånd kräver andra undersökningar eller förberedelser kommer även dessa att planeras för och utföras. Det är planerat att du skall få en tillfällig stomi och stomiterapeuten kommer att ge dig information om vad det innebär och markera den bästa placering för den. Du kommer även att få reda på vilken tid du skall komma på operationsdagen.

Så går det till

Operationen innebär att din tjocktarm opereras bort och en reservoar konstrueras av den nedre delen av tunntarmen som kopplas ihop med övre delen av analkanalen. Du kommer även att få en tillfällig stomi (påse på magen) upplagd på magen.

Efter behandlingen

Det finns olika typer av behandling mot smärta efter en operation. En del patienter får en epiduralkateter, en tunn plastkateter som läggs i ryggen före operationen. Via denna kateter får man smärtstillande läkemedel. Ibland används långtidsverkande mediciner i tablettform som ska lindra och behandla smärtan. Du och narkosläkaren kommer inför din operation diskutera vad som är bäst för just dig. Målet med smärtbehandlingen är att minska smärtorna så att du så snabbt som möjligt kan återuppta dina normala aktiviteter. Smärtor skall kunna behandlas effektivt med enbart tabletter innan du går hem.

Tidig mobilisering är viktigt för att snabbast möjligt återfå normal tarmfunktion, motverka blodpropp och lungkomplikationer tom till exempel lunginflammation.

Du kommer att få näringsdrycker i tillägg till vanlig kost. Detta hjälper kroppen att återuppbyggas.

Operationsdagens eftermiddag/kväll skall du dricka en liter vätska inklusive två näringsdrycker och vara uppe ur sängen två timmar. Du får äta om du vill. Första källen och eventuellt också natten kommer du troligen att vara kvar på uppvakningsavdelningen, UVA, för övervakning. Där har de inte möjlighet att ta emot besök.

Första och andra dagen efter operationen skall du dricka två liter vätska inklusive fyra näringsdrycker, äta mat, vara uppe ur sängen sex timmar och tillsammans med personal titta på din stomi.

Från tredje dagen efter operation skall du dricka två liter vätska inklusive fyra näringsdrycker, äta mat, vara i normal aktivitet och börja träna på att sköta din stomi morgon och kväll. Du kommer att få eventuell ryggbedövningskateter och urinkateter borttagen.

Tarmfunktionen skall vara återställd och igång innan utskrivning. Du skall känna dig förtrogen med din stomi och kunna byta stomibandaget. Återbesök och hjälpmedelskort på stomimaterial bör vara klart från stomiterapeuten. Inkontinensskydd kan behövas den första tiden.

Du kommer att få en urinkateter i samband med operationen. Planen är att denna skall tas bort innan du går hem. Ibland kan det vara nödvändigt att behålla den längre än vårdtiden och då hjälper distriktssköterskan till med att ta bort den.

Huden kring ändtarmsmynningen skall behandlas mycket varsamt. Noggrann hudvård och rengöring är viktigt. Efter varje tarmtömning torkas området kring anus försiktigt med mjukt toalettpapper. Efter rengöring och torkning appliceras en skyddande barriär vid behov. Hudskyddsmedel förskrivs i samråd med stomiterapeut.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bäckenreservoar är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.