BAD-PUVA ljusbehandling

Senast ändrad 2015-11-10 av Eva Aspelin Sjuksköterska/mott

Bad-PUVA är en kombination av läkemedel (Psoralen) och långvågig ultraviolett strålning (UVA). Psoralenet gör huden mer ljuskänslig för det ultravioletta ljuset.

Psoralenen tillsätts i vattnet för hand eller fotbadet därefter sitter man i psoralenbadet i 15 min inför ljusbehandling.

Behandlingen ges 2ggr/v. Det ska vara minst 72 timmar mellan behandlingarna,
måndag-torsdag eller tisdag-fredag.

 Vi rekommenderar en behandlingsperiod på max 12 veckor.

Ögonen skyddas under ljusbehandlingen med UV-skyddsglasögon som tillhandahålls av den behandlande enheten.

Personalen bestämmer alltid i samråd med dig den ljusdos som är lämplig för dagens behandling. Tiden ställs in och startas alltid av personal.

Under behandlingsperioden bör man använda mjukgörande kräm för att motverka torrhet i huden. För patienter med psoriasis har krämen även avfjällande syfte. Avfjällad hud släpper lättare igenom ljuset.

VIKTIGT

Ljusordinationen gäller en månad efter utfärdande. Vid uppehåll mer än 2 veckor krävs ny ljusordination av läkare om inte särskilda skäl för uppehåll föreligger.

Efter behandlingen skall huden som behandlats skyddas mot direkt solljus under resten av den ljusa delen av dagen, även vid bilkörning och bakom starkt solbelysta fönster.

Vissa läkemedel går inte att kombinera med ljusbehandlingen. Det är därför viktigt att informera personalen om nyinsatta läkemedel under behandlingstiden.

Under behandlingsperioden skall man inte sola utomhus eller i solarium.

Graviditet ska undvikas under hela behandlingsperioden.

Ingen behandling ges till ammande mödrar eller barn under 15 år

Vid eventuell biverkning av ljusbehandling kontakta Hudbehandlingsmottagningen. Om mottagningen har stängt kontakta växeln Sahlgrenska 031-342 10 00 och begär hudjouren

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver BAD-PUVA ljusbehandling är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

BAD-PUVA ljusbehandling ingår i tema Tema hud