Bakre gomplastik

Senast ändrad 2017-05-04 av Atefeh Hariri Administratör, annan

Nedan följer information om bakre gomplastik. Mer utförlig information inför operation såsom matning, svält och andra praktiska förberedelser ges muntligt och skriftligt i samband med inskrivningen inför operation.

Före behandlingen

Vid första besöket på plastikmottagningen då barnet är några veckor gammalt görs en anmälan för operation. Någon månad innan planerad operation skickas en kallelse med tid för inskrivning och operation. Det är viktigt att barnet är helt friskt från förkylning vid operationstillfället.

Så går det till

Bakre gomplastik är en operation där den mjuka gommen rekonstrueras. Operationen görs med muskel- och förlängningsplastik enligt en metod som är utvecklad här i Göteborg. Syftet är att få till stånd en fungerande mjuk gom så tidigt i livet som möjligt, vilket är viktigt för att barnet ska kunna utveckla sitt tal på bästa sätt. Efter denna operation, som görs vid ungefär 6 månaders ålder, kan det kvarstå/kvarstår det en spalt i den främre hårda gommen.

Anledningen till att man inte opererar den vid samma tillfälle är att tillväxtundersökningar visat att detta hindrar normal tillväxt av överkäken, vilket i sin tur kan resultera i underbett i vuxen ålder. Den kvarstående spalten i hårda gommen blir successivt allt mindre. Om det kvarstår en liten springa opereras denna först i åldern 1,5 till 2 år.

Vanligtvis får barnet en matningslang, en så kallad sond, som förs in via näsan till magsäcken, under operationen för att underlätta matningen efteråt. Denna tas bort efter något dygn.

Efter behandlingen

Tröstnapp kan användas och matningssonden som satts i under operationen dras när matningen fungerar tillfredsställande. Barnet får enbart äta flytande kost i tre dagar efter operationen, därefter mosad mat och puréer. Återbesök sker efter en månad.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bakre gomplastik är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Bakre gomplastik ingår i tema Tema plastikkirurgi