Balans­undersökning

Balansen kan påverkas vid många olika sjukdomstillstånd och är en mycket viktig förmåga för att klara förflyttningar och gång och minska fallrisken. 
Om du bedöms ha nedsatt balans kommer du att få träffa en fysioterapeut på avdelningen som du vårdas på. Ni går igenom hur aktiv du har varit före insjuknandet och hur du upplever att din balans är efter insjuknandet.
Din balans kommer att undersökas i både sittande och stående och fysioterapeuten använder sig av olika skalor för att bedöma din balansförmåga.
I sittande får du prova att luta dig åt olika håll för att avgöra om du bland annat har nedsatt balans i vissa rörelseriktningar - detta är inte ovanligt om du har drabbats av en stroke.
I stående testas balansen på två ben och på ett ben, du får även testa balansen när du blundar.
Balansen testas även vid gång - framåt och baklänges samt på häl eller tå. 

Fysioterapeuten går sedan igenom resultatet med dig och ni lägger sedan upp en plan om hur ni behöver träna och vad du kan göra på egen hand.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Balansundersökning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Balansundersökning ingår i tema Tema fysioterapi