Bartolinit

Kallas också Infektion i bartolins körtel

Senast ändrad 2015-06-12 av Siri Lindqvist Sjuksköterska

Allmänt
Bartholinis körtlar är två körtlar som sitter vid slidöppningen. De bildar ett sekret som håller slemhinnorna i underlivet fuktiga. Om man får bartolinit har den ena eller båda körtlarna blivit inflammerade, vilket gör att deras öppningar svullnar och täpps igen. När sekretet stängs inne i körteln kan en varböld bildas.

Bartolinit är vanligare hos yngre kvinnor. Det smittar inte. Det vanligaste är att man fått en infektion som orsakats av bakterier som finns i slidan eller på huden, men den kan även bero på virus.

Med behandling går infektionen över efter några dagar.

 

Symtom
Om man har bartolinit är det vanligt att

  • de inre blygdläpparna blir röda, ömma och svullna
  • man får en ömmande böld på eller intill de inre blygdläpparna
  • man har svårt att sitta eller gå.

 

Råd och hjälp
Ring Sjukvårdsrådgivningen tel: 1177 om;

  • om du har frågor eller känner dig orolig

 

Söka vård

Har du besvär kan du söka vård i primärvården.

Vid akuta besvär

Sök akutmottagning gynekologi, Sahlgrenska.

 

 

 

Behandlingsalternativ

Patient information till dig som har fått behandling för Bartholinit


Bartholinis körtlar ligger på insidan av yttre blygdläpparna. Ungefär 2% av alla kvinnor får en cysta eller böld i körteln. Åkomman är vanligast i åldersgruppen 20-29 år. Behandlingen är att öppna bölden och lägga in dränage, så att utförsgången hålls öppen tills den har läkt.


o Du har fått behandling med Word kateter.
1) Återbesök planeras efter 3-4 veckor för att dra ut katetern. 
_______________________________________________________________
2) Om du har smärtor eller tryckkänsla några dagar efter att katetern har lagts in kan man pröva att dra ut vätska från ballongen som sitter i körteln. Kom i så fall tillbaka till Gynakuten.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Du har fått behandling med Ligasano.
1) Du börjar själv dra i remsan efter 3 dagar. Lämpligast dras den ut 1 cm per
dag.
2) Remsan bör sitta i 6-7 dagar.
3) Återbesök bokas efter 10 - 14 dagar. 
_______________________________________________________________
4) Om du har besvär dessförinnan är du välkommen tillbaka till Gynakuten.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Bartolinit är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Bartolinit ingår i tema Tema gynekologi